αἰνεσάτω

αἰνέω
tell
aor imperat act 3rd sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • АНАГРАММАТИЗМ — [греч. ἀναγραμματισμός], один из основных видов композиции в поздневизант. певч. искусстве, означает перестановку «грамм» (τὰ γράμματα), т. е. слов, синтагм или целых стихов поэтического текста песнопения. Из за мелодической акцентировки и… …   Православная энциклопедия

  • πασαπνοάριον(ν) — το βιβλίο βυζαντινής μουσικής το οποίο περιλαμβάνει ψαλμούς που λέγονται κατά την ακολουθία τού όρθρου και ονομάστηκε έτσι γιατί αρχίζει με τη φράση «πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον» …   Dictionary of Greek

  • πασαπνοάριο — το богослужебная книга, использующаяся в византийской церковнопевческой музыкальной традиции. Содержит стихи 148 го псалма, начинающиеся со слов: «Πάσα πνοή αινεσάτω τον Κύριον...» «Всякое дыхание да хвалит Господа…». Эти стихи поются на утрени …   Η εκκλησία λεξικό (Церковный словарь Назаренко)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.